DNS

Het Domain Name System (of DNS) is het systeem en netwerkprotocol dat op het Internet gebruikt wordt
om namen van computers naar numerieke adressen (IP-adressen) te vertalen en omgekeerd.

Elke computer die met het internet verbonden is moet een IP-adres hebben om van op afstand
bereikbaar te zijn; zo’n computer wordt een host genoemd omdat hij fungeert als gastheer
voor de gebruiker die er op afstand gebruik van maakt.
Omdat zulke nummers voor mensen moeilijk te onthouden zijn, kreeg daarnaast elke computer
een naam toegekend, en werd in de software die internetverbindingen maakt ingebouwd
dat zulke namen gebruikt konden worden door hun nummer op te zoeken in een tabel.

zie verder op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System

DOMEINNAAM

Als je een hostingpakket bestelt, kunt u op uw eigen domein e-mails ontvangen.
De domeinnaam vormt het gedeelte achter@, wat ervoor komt bepaal je zelf.
Er geldt een limiet van 2GB per mailbox.

MAILADRES

Elke adres van je mail is gekoppeld aan een uniek IP-adres, dat gekoppeld aan je locatie, dus op je PC.
Je kan dit vergelijken met een subdomein is het gedeelte van het adres dat voor de domeinnaam kan staan.
Een webadres met een subdomein kan er bijvoorbeeld als volgt uit zien: subdomein.domeinnaam.be.
Of in het geval van webmail van vip.nl ziet het er als volgt uit: webmail.be

Een mailinglijst is een lijst met e-mailadressen. Het versturen van een nieuwsbrief gaat bijv. per mailingslijst.
Het voorkomt dat je elke adres afzonderlijk moet toevoegen.